Tuoteluettelo VERKKOKAUPPA OTA YHTEYTTÄ

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Yrityksen Hyväksyntätodistukset

ISO 9001 Johdon laatujärjestelmä

Lataa ISO 9001- sertifikaatti


Lataa ISO 9001- sertifikaatti

Tuoteinnovaatiot, asiakkaiden todellisiin tarpeisiin perustuva liiketoiminta, Total Quality Managementin käyttöönotto, Kaizen- ja Lean-organisaatio ovat Metal Workin liiketoiminnan perusta pneumatiikka- ja automaatioalalla maailmanlaajuisesti.

Tätä sovelletaan kaikkiin konsernin yrityksiin kansainvälisesti, paikallisten olosuhteiden erityispiirteistä riippumatta.

Metal Work- konserni on sitoutunut vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yrityksen johto panostaa omalta osaltaan markkinatutkimukseen ja tuotekehitykseen tuotteiden laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi.
Henkilöstön osallistuminen laatutavoitteiden saavuttamiseen jatkuvan koulutuksen ja kehittymisen kautta on yritykselle kriittisen tärkeää.
 
Yrityksen johto antaa täyden tuen myös seuraavissa asioissa:

Johtajuus
Ylimmän johdon oman sitoutumisen toiminnan laadun kehittämiseksi kaikilla yritystasoilla, kannustaen entistä parempaan asiakkaiden todellisten tarpeiden ymmärtämiseen.

Kontekstianalyysi
Asiakaslähtöisen toiminnan edistämisen kaikissa sidosryhmissä, jotka suoraan tai välillisesti käyttävät Metal Work- konsernin tuotteita.

Asiakaslähtöisyys
Keskittymisen kaikkien sidosryhmien tarpeisiin. Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus ovat menestyksemme keskeisiä mittareita.

Tuloskeskeisyys
Kyvyn tarjota huippuluokan tuotteet ja palvelut, jotta voidaan varmistaa kestävän ja kannattavan liiketoiminnan harjoittaminen. 

Tavoitteiden asettamisen johdonmukaisuus
Erinomaisen suorituskyvyn saavuttamisen tunnustamalla laatu olennaiseksi osaksi organisaation liiketoimintaprosesseja.

Prosessilähtöinen johtaminen
Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen organisaatiotyökalujen, kuten Total Quality Managementin sekä Lean- ja Kaizen-liiketoimintamallien avulla.

Riskiperusteinen ajattelu
Uusien haasteiden ja muutosten kohtaamisen minimoimalla tai poistamalla niihin sisältyvät riskit, ja kääntämällä ne mahdollisuuksiksi.

Henkilöstön kasvu ja osallistuminen
Ajatusmalli, jossa laatu, menestys ja jatkuva toiminnan kehitys ovat koko henkilöstön työn tulosta. Kaikkien organisaatiossa on osallistuttava aktiivisesti, ja edistettävä omaa työssä oppimista ja henkilökohtaista kehitystä.

Tuotesertifikaatit
Niiden resurssien varmistamisen, joita tarvitaan tuote- ja laatustandardien ylläpitämiseksi.


Concesio, heinäkuussa 2021

Johtoryhmä

 

Laadunhallinta

Ota yhteyttä laatuosastoomme halutessasi oman versiosi laatukäsikirjasta

KLIKKAA TÄSTÄ

 

Ympäristö, terveys- ja turvallisuus-sertifikaatti ISO14001- ISO45001

Lataa  ISO14001ISO 45001 sertifikaatti

 
JOHDANTO

 Ympäristö

 
YHTIÖPOLITIIKKA

 Ympäristö, terveys- ja turvallisuuskäytännöt

 
YMPÄRISTÖ, TERVEYS&TURVALLISUUS 

 IMS raportti 2021