Tuoteluettelo VERKKOKAUPPA OTA YHTEYTTÄ

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Turvallisuusohjeet

Koneita ja laitteita koskevat määräykset

Metal Workilla noudatetaan ohjeita määräysten mukaisesti.

Turvallisuus-standardit:

Tyyppi Nimi Kuvaus
EC 2006/42 Koneita koskeva ohjeistus
Tuotteiden yhdenmukaisuustodistus
Ei koske pneumatiikan komponentteja, joita ei lueta koneiksi tai laitteistoiksi. 
EN ISO 13849-1 Koneturvallisuus – Toimintoja ohjaavien osien turvallisuus, osa 1: Suunnittelua koskevat yleiset käytännöt Sovelletaan siltä osin, kuin pneumatiikkakomponentit ovat käytössä turvallisuutta varmistamassa.
EN IEC 62061 Koneturvallisuus – Sähkökomponenttien ja ohjauslaitteiden toiminnallinen turvallisuus  
ISO 19973 Pneumatiikka voimansiirrossa- Komponenttien luotettavuus varmistetaan testauksella Lasketaan luotettavuus-indeksillä.

 

  

Koneita koskeva määräys

Koneita koskeva ohjeistus EC 2006/42 ei koske Metal Workin komponentteja, joita ei lasketa „koneiksi“ tai turvalaitteiksi. Tämä perustuu sekä CETOP:in että Machinery Working Group of the European Commissionin päätökseen. 

Kts. liitteenä CETOP: in lausunto.

Metal Workin komponentit suunnitellaan siten, että niistä koostuva laitteisto vastaa kaikkia turvallisuusmääräyksiä. Tämän vakuudeksi Metal Work antaa tuotteiden yhdenmukaisuustodistuksen 2006/42 mukaisesti.

Katso hyväksynnät

Turvallisuusjärjestelmä

Suunnittelun, jonka tarkoituksena on vastata EN ISO 13849-1 mukaisia kriteereitä, tulee mitata komponenttien suoritustaso PL. Tätä varten, tulee tietää b10d ja MTTFd (kestävyysmittaus).

b10d on luotettavuusindeksi, jolla viitataan kestävyystasoon, jossa 10% komponentista hajoaa merkittävällä tavalla.
Pneumatiikkakomponentin valmistaja ilmoittaa tämän indeksin ISO19973 mukaisesti.

EN 62061 edellyttää SIL-tason laskemista turvallisuusjärjestelmille. Tätä varten, suunnittelun käyttää PL-mittaria, johon viitataan ylempänä EN ISO 13849-1:ssa. EN 62061 edellyttää täten myös b10d käyttöä. 

Metal Work antaa b10d -arvot kaikille valmistamilleen tuotteille dokumentissa "Reliability_b10d".
Katso "Yleistä standardeista" lisätietoja varten.