Tuoteluettelo VERKKOKAUPPA OTA YHTEYTTÄ

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Ympäristöpolitiikka

Johdanto
Yrityksen johto on päättänyt ottaa käyttöön UNI EN ISO 14001 -standardin mukaisesti ympäristöjärjestelmän, jotta voidaan lisätä yrityksen sitoutumista ympäristöasioihin. On erittäin tärkeää, että koko yritys on yhä tietoisempi ympäristönsuojelun tarpeesta.
Metal Work on aina pitänyt ympäristön huomioon ottamista tuotteiden ja tuotantoprosessien valmistuksessa tärkeänä. Ympäristötietoisuus auttaa täyttämään yhden asiakkaan pääkriteereistä – kilpailukyvyn ja tehokkuuden kasvu yhteiskunnallisia ja vihreitä arvoja kunnioittaen.

Ympäristöjärjestelmän ja ISO 14001 -sertifikaatin saaminen ovat sitoumuksia, jotka edellyttävät useita erilaisia toimia: ennen kaikkea teknologista kehitystyötä, jota seuraa säännöllinen henkilöstökoulutus kaikilla tasoilla. Integrointi olemassa olevaan organisaatioon ilman erityisiä rakenteita. Viestintä yrityksen sisällä ja ulkopuolella, sekä aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun.

Sertifioinnin edellytyksenä on yrityksen johdon kasvava tietoisuus ympäristönsuojelun tarpeen lisäämisestä. Metal Workissa tämä ehto on täytetty täysimääräisesti, ja yhtiön tavoite lähitulevaisuudessa on koko organisaation entistä suurempi huomio ekologisiin asioihin, jotta asianmukaisesti voidaan suojella kaikkia luonnonvaroja, kuten puhdasta ilmaa ja vettä.

 

ISO 14001

Kuten kaikissa sertifikaateissa, tämä standardi perustuu seuraaviin kahteen perusperiaatteeseen:

  • johdon asettamat käytännöt suunniteltujen toimien määrittelemiseksi ja valvomiseksi;
  • menettelyjen ja työohjeiden ylläpito sekä parannusta edellyttävien kriittisten osa-alueiden tunnistaminen auditoinneilla.

LAATU, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
Ympäristöhallintajärjestelmä on jäsennelty aivan kuten muutkin prosessit ja sertifikaatit, kuten ISO 9000 -laatujärjestelmä tai tehtaan sisäinen turvajärjestelmä. Tämän vuoksi yrityksillä on nykyään taipumus ottaa käyttöön yksi integroitu järjestelmä, joka kattaa nämä kolme osa-aluetta. 

PDCA
ISO 14001 -standardia sovelletaan yksittäisiin yrityksiin, koska se kattaa jatkuvan parantamisen perusperiaatteet PDCA-syklin soveltamisen avulla: Plan, Do, Check, Act.

SUUNNITELMA: YMPÄRISTÖSUUNNITTELU JA -POLITIIKKA
Tässä kyse on merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistamisesta, tavoitteiden määrittelystä sekä niiden saavuttamiseen liittyvien toimintatapojen ja vastuiden määrittämisestä.

TEE: SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Tässä aloitetaan suunnittelu. 
Koko henkilöstö tulee kouluttaa tunnistamaan ja hallitsemaaan toimintansa ympäristölliset vaikutukset, myös hätätapauksissa.

TARKISTA: AUDITOI JA TEE KORJAAVAT TOIMENPITEET
Ympäristöasioiden jatkuva valvonta.

TOIMI: JOHDON ARVIOINTI
Johdon säännöllinen tulosten seuranta ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet ympäristövaikutusten huomioon ottamiseksi.