Tuoteluettelo VERKKOKAUPPA OTA YHTEYTTÄ

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

REACH 2006/121/EC declaration

REACH-asetuksen (Kemiallisten aineiden rekisteröinti, arviointi ja lupa) tarkoituksena on vähentää kemiallisten aineiden käyttöön liittyviä terveysriskejä. Se edellyttää, että yritykset rekisteröivät tiedot aineiden turvallisuudesta ja korvaavat tarvittaessa vaaralliset aineet.
Yrityksiä, jotka tuottavat tai tuovat enemmän kuin yhden tonnin kemikaaleja vuodessa, kannustetaan rekisteröimään nämä aineet ennakkoon 1 päivään joulukuuta 2008 mennessä.
Esirekisteröinnin tarkoituksena on auttaa yrityksiä tunnistamaan saman kemiallisen aineen rekisteröintiä suunnittelevat yritykset ja ottamaan niihin yhteyttä ja antaa niille mahdollisuuden perustaa tietojenvaihtofoorumi.
Yrityksille sallitaan 1 päivään joulukuuta 2010 asti lopullinen rekisteröinti ja lupa pitää markkinoille kaikki kemikaalit, joita tuotetaan tai tuodaan maahan enintään 1 000 tonnia vuodessa, ja 1 päivään kesäkuuta 2018 asti pienempinä määrinä tuotettujen tai tuotujen kemikaalien osalta. Kaikkien EU-maissa toimivien yhtiöiden, jotka valmistavat tai tuovat kemikaaleja, on rekisteröidyttävä ennakkoon, jos ne käsittelevät yhtä tai useampia tonneja kemikaaleja vuodessa.
Yrityksiä, jotka eivät tuota kemikaaleja vaan ostavat niitä tuotteiden valmistusta varten, pidetään toimitusketjun aktiivisena osana, ja niiden on tehtävä tutkimus kaikista tuotteistaan ja toimittajistaan. Edelleen näiden tulee olla tietoisia tästä vaatimuksesta, ja hankkia asiakirjat REACH-direktiivin täytäntöönpanosta.
Metal Work kuuluu jälkimmäiseen luokkaan, joten se on suorittanut tarvittavat muodollisuudet ja päättänyt tutkimuksen, mikä johti sertifiointiin toukokuussa 2009.
 

Lataa